Nordic Chain

Uusi ympäristöystävällisempi alus Itämerellä

Viking Linen uusin alus M/S Viking Grace on kaikkien aikojen ympäristöystävällisin matkustaja-autolautta.

Turku-Tukholma-välillä kulkeva alus on ollut käytössä tammikuun 2013 puolivälistä.
214 metriä pitkään ja 31,8 metriä leveään alukseen mahtuu 1275 metriä rekkakaistoja.
Nesteytetyllä maakasulla kulkeva alus on suunniteltu kulkemaan saaristossa tuottaen mahdollisimman vähän äänimelua tai aaltoja. Uusinta ympäristöteknologiaa hyödyntävä alus alittaa EU:n uuden direktiivin rikkipäästörajat ongelmitta.

Vuonna 2015 voimaan tuleva rikkidirektiivi määrää laskemaan laivojen polttoaineiden rikkipitoisuuden yhdestä prosentista 0,1 prosenttiin Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa.

Friend tipped!

Your friend has been sent an email about this article.