Nordic Chain

Om oss

Med oss blir Norden lite mindre. Och du lite större.

Nätverket Nordic Chain grundades 1993. Idag är Nordic Chain ett fullt utvecklat nätverk för landtransporter av allmänt gods i de nordiska länderna – med medlemmar i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Vårt erbjudande

Genom Nordic Chain erbjuder vi högkvalitativa transportlösningar från dörr till dörr på de nordiska marknaderna. Med gemensamma distributionsnätverk och kvalitetsnormer är du alltid garanterad samma servicenivå oavsett godsets destinationsort. Tack vare vårt gemensamma EDI-baserade kommunikationssystem kan du också alltid hålla koll på dina försändelser – från bokning till leveransbevis (PoD).

Genom ditt lokala Nordic Chain-företag får du en kontaktperson för alla dina nordiska transporter som du kontaktar för bokningar och expertråd – om du inte föredrar att boka online förstås.

Våra värderingar

Alla medlemmar i Nordic Chain är familjeägda företag som delar traditionen att bygga kundrelationer på tillit och personlig service. Vi från vår gemensamma värdegrund i allt vi gör:

  • Flexibilitet – Vi anser att varje enskild kund är tillräckligt betydelsefull för att få en unik lösning
  • Enkelhet – Vi anser att vårt jobb är att göra ditt jobb enklare, inte mer komplicerat
  • Kvalitet – Vi anser att våra kunder alltid förtjänar det bästa
  • Ärlighet – Vi tror på att alltid hålla det vi lovar, och att inte ge några orealistiska löften
     

Kvalitet och miljö

Alla våra medlemmar har kvalitetssystem som är certifierade i enlighet med de högsta standarderna – och alla har förbundit sig att arbeta enligt rutinerna i Nordic Chains kvalitetshandbok. Det betyder att du som kund alltid kan förvänta dig samma höga kvalitet, oavsett vilken Nordic Chain-medlem det är som är ansvarig för din försändelse.

På Nordic Chain tar vi vårt miljömässiga ansvar på mycket stort allvar. Vi arbetar målmedvetet för att minska utsläpp, optimera nyttolaster och göra anställda och samarbetspartners medvetna om miljöproblemen.

Friend tipped!

Your friend has been sent an email about this article.