Nordic Chain

Tjänster

De Nordiska länderna i din hand

 

Transport av styckegods

  • 1  - 2500 kg
  • B2B (Business-to-business)
  • Internordiska transporter från dörr till dörr
  • Maximal längd: 2,4 m

Tilläggstjänster

  • Farligt gods
  • Temperaturreglerat gods

 

Vi erbjuder dagliga transporttjänster mellan våra terminaler i fyra nordiska länder.Våra medlemmar, som arbetar i ett gemensamt informationssystem, tillhandahåller tillförlitliga, sökbara transporttjänster av hög kvalitet.

Friend tipped!

Your friend has been sent an email about this article.