Nordic Chain

4 länder, ett transportnätverk – från dörr till dörr, varje dag

Fyra länder. Fyra kulturer. Fyra språk. Fyra ledande transportföretag. Tillsammans bildar vi Nordic Chain – ett logistiknätverk som tillhandahåller effektiva transportlösningar i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vi delar övertygelsen att logistik handlar om människor, inte avstånd. Att den långsiktiga kvaliteten är viktigare än kortsiktiga vinster. Att automatiserade tjänster aldrig kan ersätta den mänskliga närvaron. Därför skapar vi en unik lösning för varje kund.

Med gemensamma insatser och vårt delade engagemang ser vi fram emot att ta oss an dina nordiska transporter.